Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής»

Με μεγάλη συμμετοχή (πάνω από 80 συμμετοχές εκπροσώπων εταιριών από όλη την Ελλάδα) ξεκίνησε στις 6/12/2021 το διαρκείας εννέα μηνών επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» που διοργανώνει το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΣΕΤΕΥΔΑ).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες που είτε εργάζονται, είτε σκοπεύουν να απασχοληθούν στην αγορά των Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΤΥΔΑ), ως εμψυχωτές, στελέχη ή συνοδοί στις υπαίθριες δραστηριότητες: πεζοπορία, ράφτινγκ, αλεξίπτωτο πλαγιάς, καγιάκ θαλάσσης, ποδήλατο βουνού, κατάβαση φαραγγιών, προγράμματα team building, ενεργός αστικός τουρισμός, πάρκα αναψυχής. Το πρόγραμμα αφορά στα απαραίτητα soft skills που πρέπει να κατέχει ένας εμψυχωτής ΤΥΔΑ και στην ανάλυση των Επαγγελματικών Τεχνικών Ικανοτήτων που οφείλει να κατέχει επαρκώς για κάθε υπαίθρια δραστηριότητα, ώστε να προσφέρει υψηλής ποιότητας και ασφαλείς υπηρεσίες στους συμμετέχοντες.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» έχει διάρκεια 450 ωρών (εννέα μήνες ) και περιλαμβάνει 30 διαλέξεις /μαθήματα. Οι 18 διαλέξεις ακολουθούν την εξ’ αποστάσεως – ασύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας, ενώ οι υπόλοιπες 12 την εξ’ αποστάσεως – σύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας με την ενεργή συμμετοχή των σπουδαστών σε ερωτήσεις ή παρεμβάσεις. Στις συναντήσεις πέραν των διαλέξεων έχουν προγραμματισθεί επιμορφωτικά workshops με παρουσιάσεις καλών πρακτικών και πρακτικών εφαρμογών των θεωρητικών διαλέξεων, από διακεκριμένα στελέχη και επαγγελματίες του κλάδου των Υπαίθριων δραστηριοτήτων της χώρας. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο καθηγητής κ Κουθούρης Χαρίλαος.

Στόχος του προγράμματος είναι όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαρτήτως: ι) της πρότερης εργασιακής τους εμπειρίας, ιι) της διαφορετικής εξειδίκευσής τους σε κάποια υπαίθρια δραστηριότητα και ιιι) του διαφορετικού βασικού εκπαιδευτικού τους επιπέδου, να συνυπάρξουν ως επιμορφούμενοι στο ίδιο πρόγραμμα. Με τον τρόπο αυτό θα επιχειρηθεί οι γνώσεις και οι απόψεις των μελών του ΣΕΤΕΥΔΑ έναντι του αντικειμένου των Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής (ΤΥΔΑ) να συνάδουν σε κοινή συνισταμένη. Το επίπεδο του επιμορφωτικού προγράμματος ακολουθεί τις εκπαιδευτικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού επίπεδου εκπαίδευσης: European Qualification Frame 5 Level (προ-πανεπιστημιακό), ακολουθώντας το πρότυπο πρόγραμμα σπουδών ELESA – Outdoor Animator.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εμψυχωτής Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής» αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα παραγωγικής συνεργασίας μεταξύ ενός επαγγελματικού φορέα – ΣΕΤΕΥΔΑ και ενός εκπαιδευτικού Ιδρύματος ΚΕΔΙΒΙΜ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με αποτέλεσμα το δημιουργικό συνδυασμό και παροχή στους εκπαιδευόμενους των επαρκών γνώσεων- δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επιτυχή επαγγελματική τους δραστηριοποίηση.

Την πρωτοβουλία έχει αγκαλιάσει το σύνολο των επιχειρήσεων και εργαζομένων εμψυχωτών Υπαίθριων Τουριστικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής που λειτουργούν στην Ελλάδα. Επίσης  όπως καταγράφεται από τα βιογραφικά των εκπαιδευτών και επιμορφούμενων ο πλούτος των γνώσεων και των εμπειριών που κατατίθεται είναι εντυπωσιακός καθώς προέρχεται από πολύχρονη εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο δημιουργώντας ένα μοναδικό μορφωτικό  υλικό για την εκπαίδευση των νέων εμψυχωτών που θα ακολουθήσει την επόμενη χρόνια.

Αφήστε μια απάντηση