Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πιστοποιήσεις

Ο ΕΣΥΔ (Εθνικό σύστημα διαπίστευσης), έχει εγκρίνει τη διαδικασία πιστοποίησης των δραστηριοτήτων (πεζοπορία, ποδήλατο και πάρκα περιπέτειας) μέσα από τη σύμπραξη ΣΕΤΕΥΔΑ – DQS Hellas και με βάση τον ειδικό κανονισμό πιστοποίησης. Στόχος είναι να προχωρήσει σύντομα η διαδικασία πιστοποίησης και στις υπόλοιπες δραστηριότητες.

Πιστοποίηση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια.

Οι εξετάσεις πιστοποίησης θα πραγματοποιούνται όλο το χρόνο σε τακτά διαστήματα πάντοτε σε συνάρτηση με τη ζήτηση.  Η κάθε αίτηση αξιολογείται με βάση τον κατάλογο τεκμηρίωσης και ελέγχου. Πρέπει σε κάθε εξέταση να υπάρχουν τουλάχιστον έξι υποψήφιοι.

Βρείτε αναλυτικά όλες τις πληροφορίες και τα έντυπα που απαιτούνται για την πιστοποίηση εδώ.  Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε τα έντυπα της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης για την DQS

Για την περίοδο από 1-11-2020 έως 31-12-2023 προσφέρεται έκπτωση σε όλες τις εξετάσεις πιστοποιήσεις για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν. 

Κόστος Συμμετοχής:

ΕΠΙΠΕΔΟ (2) Έμπειρος Εμψυχωτής ΤΥΔΑ : 370,00 € – (Έκπτωση έως 31-12-2023 €80.00- Τελική τιμή €290,00)

ΕΠΙΠΕΔΟ (3) Συντονιστής Εμψυχωτής ΤΥΔΑ:  380,00 € (Έκπτωση έως 31-12-2023)

ΕΠΙΠΕΔΟ (4) Εμπειρογνώμων Εμψυχωτής ΤΥΔΑ: 460,00 € (Έκπτωση έως 31-12-2023)- Το επίπεδο ( 2) του Συντονιστή Εμψυχωτή είναι προαπαιτούμενο.

*Οι αναγραφόμενες τιμές του τιμοκαταλόγου δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Οι υπηρεσίες εκπαίδευσης/πιστοποίησης προσώπων απαλλάσσονται του ΦΠΑ βάσει του νόμου 2859/2000 Αρ 22. Παρ.1. Τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να συμβουλεύονται το λογιστή τους.

Επίσης, για να ενισχύσουμε τη γνώση και την ποιότητα υπηρεσιών των ανθρώπων μας, διοργανώσουμε ξανά το σεμινάριο εμψυχωτών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για όσους συναδέλφους ή συνοδούς δεν κατάφεραν να το παρακολουθήσουν

Προϋπόθεση συμμετοχής για τις εξετάσεις Πιστοποίησης

Επίπεδο 2 (L2) : ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑ
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ελάχιστο επίπεδο: EQF 4 level

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δραστηριότητα (βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από τον ΣΕΤΕΥΔΑ) τουλάχιστον 1000 ωρών ή 125 ημερομίσθια ως εμψυχωτής σε επιχείρηση ΥΔΑ ή επιχείρηση/οργανισμό που η οργάνωση και υλοποίηση ΥΔΑ αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του. Για αυτοαπασχολούμενο υπεύθυνη δήλωση επικυρωμένη από το ΣΕΤΕΥΔΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Απαιτείται βεβαίωση τεχνικής επάρκειας για την εν λόγω δραστηριότητα του επαγγέλματος του Εμψυχωτή ΤΥΔΑ (από εργοδότη ή εκπαιδευτικό οργανισμό).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

• Υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης-εκπαίδευσης >420 ωρών σχετικό με την εξεταστέα ύλη, διάρκειας πέραν των 5 μηνών (2 εξάμηνα περίπου) (*)
• Γνώσεις ξένης γλώσσας επιπέδου Β1. Εκτός των πιστοποιητικών γλώσσας, αποδεκτές είναι και εναλλακτικές όπως σπουδές στο εξωτερικό και εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό.
• Πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών (σεμινάριο ΚΑΡΠΑ & Εξωτερικού Απινιδωτή καθώς και οκτάωρο πρόγραμμα Α΄ Βοηθειών σε ισχύ)
• Ιατρική βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο (κατάλληλος/η για να δουλέψει σαν συνοδός ΤΥΔΑ –συνήθεις εξετάσεις καρδιογράφημα και αν χρειάζεται και υπέρηχος καρδιάς).
• Ικανοποιητική γνώση κολύμβησης (όπου το απαιτεί η δραστηριότητα). Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα ότι είναι ικανός για κάλυψη μιας απόστασης κολύμβησης 30 μέτρων, και έχει δυνατότητα καταβύθισης και διατήρησης αναπνοής 5 δευτερολέπτων.
(*) Εφόσον ο υποψήφιος καλύπτει τις απαιτήσεις 3 ετών εμπειρίας στον κλάδο η εκπαίδευση είναι προαιρετική.
Επίπεδο 3 (L3) : ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑ
Ελάχιστον: 3 έτη στο κλάδο

Ο υποψήφιος - αιτών επαγγελματίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την άσκηση της δραστηριότητας Εμψυχωτή στο επίπεδο του Συντονιστή / Διευθυντή επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια που προκύπτουν από τα άρθρα 16 & 19 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ελάχιστο επίπεδο: EQF 5 level

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας): Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δραστηριότητα (βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από τον ΣΕΤΕΥΔΑ) τουλάχιστον 1200 ωρών ή 150 ημερομίσθια ως εμψυχωτής σε επιχείρηση ΥΔΑ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Απαιτείται βεβαίωση τεχνικής επάρκειας για την εν λόγω δραστηριότητα του επαγγέλματος του Εμψυχωτή ΤΥΔΑ (από εργοδότη ή εκπαιδευτικό οργανισμό).

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
• Υποχρεωτική παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης-εκπαίδευσης >420 ωρών σχετικό με την εξεταστέα ύλη, διάρκειας πέραν των 5 μηνών (2 εξάμηνα περίπου)
• Γνώσεις ξένης γλώσσας επιπέδου Β1
• Γνώσεις πληροφορικής Windows
• Πιστοποιημένη γνώση πρώτων βοηθειών
• Καλή φυσική κατάσταση
• Ικανοποιητική γνώση κολύμβησης (όπου το απαιτεί η δραστηριότητα)
Επίπεδο 4 (L4) : ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑ
Ελάχιστον: 15 έτη στο κλάδο

Ο υποψήφιος - αιτών επαγγελματίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την άσκηση της δραστηριότητας Εμψυχωτή στο επίπεδο του Συντονιστή / Διευθυντή επιχείρησης σύμφωνα με τα κριτήρια που προκύπτουν από τα άρθρα 16 & 19 της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ελάχιστο EQF 6 level

ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (εξειδίκευση κατηγορίας):

Εργασία με αντικείμενο την αιτούμενη δραστηριότητα (βεβαίωση εργοδότη επικυρωμένη από τον ΣΕΤΕΥΔΑ) τουλάχιστον 3000 ωρών ή 375 ημερομίσθια ως εμψυχωτής σε επιχείρηση ΥΔΑ.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:

Πιστοποιημένος ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΜΨΥΧΩΤΗΣ ΤΥΔΑ Επιπέδου 3 (L3) Ειδικές γνώσεις νομοθεσίας, προτύπων / προδιαγραφών.
There are many variations of passages
Anim pariatur cliche reprehenderit, enim eiusmod high life accusamus terry richardson ad squid. 3 wolf moon officia aute, non cupidatat skateboard dolor brunch. Food truck quinoa nesciunt laborum eiusmod. Brunch 3 wolf moon tempor, sunt aliqua put a bird on it squid single-origin coffee nulla assumenda shoreditch et. Nihil anim keffiyeh helvetica, craft beer labore wes anderson cred nesciunt sapiente ea proident. Ad vegan excepteur butcher vice lomo. Leggings occaecat craft beer farm-to-table, raw denim aesthetic synth nesciunt you probably haven't heard of them accusamus labore sustainable VHS. Banner Slider

Στοιχεία επικοινωνίας DQS:  Τηλ:  210-6233493-4 (ext. 21), Web: www.dqs.gr