Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Συχνές Ερωτήσεις

Η πιστοποίηση εμψυχωτή ΤΥΔΑ από τον διαπιστευμένο οργανισμό πιστοποίησης DQS Hellas και τον ΣΕΤΕΥΔΑ είναι αναγνωρισμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) του υπουργείου Ανάπτυξης. Περισσότερες πληροφορίες για το Ε.ΣΥ.Δ εδώ

Θα μπορώ να διεκδικήσω, έχοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, θέση εργασίας σχετική με την ΤΥΔΑ  που έχω πιστοποιηθεί, σε Ελλάδα ή εξωτερικό, αποδεικνύοντας τη γνώση μου μέσω πιστοποιητικού από διαπιστευμένο κατά ISO 17024 φορέα πιστοποίησης. Η πιστοποίηση τεκμηριώνει πως οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επαγγελματία στο χώρο των ΤΥΔΑ έχουν αξιολογηθεί σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Επίσης, ως πιστοποιημένος εμψυχωτής θα έχω καλύτερη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προγράμματα κατάλληλα για την άσκηση της επαγγελματικής μου δραστηριότητας.

Όπως είπαμε παραπάνω, δεν είναι απαραίτητη με την έννοια ότι δεν είναι υποχρεωτική. Από εκεί και πέρα όμως, συγκρίνοντας τα αναφερθέντα εκπαιδευτικά προγράμματα/πιστοποιήσεις, με το σύστημα πιστοποίησης Εμψυχωτών DQS-ΣΕΤΕΥΔΑ, μπορούμε να πούμε το εξής. Συνήθως, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι αντίστοιχες πιστοποιήσεις σε δραστηριότητες από οργανισμούς της Ελλάδας ή του εξωτερικού, επικεντρώνουν στις τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες (hard skills). Η πιστοποίηση Εμψυχωτή DQS-ΣΕΤΕΥΔΑ καλύπτει όλο το εύρος των γνώσης, θεωρία και πράξη, και όλο το εύρος των δεξιοτήτων, ανθρωποκεντρικών (soft skills) και τεχνικών (hard skills). Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι τεχνικές δεξιότητες (και η αντίστοιχη πιστοποίηση) που αποκτούνται μέσω μιας εξειδικευμένης εκπαίδευσης δεν επαρκούν ως προσόντα/εφόδια για έναν εμψυχωτή ΤΥΔΑ, δηλαδή για τον επαγγελματία του τουρισμού που θα κληθεί να υλοποιήσει τουριστικά προγράμματα και να διαχειριστεί ομάδες πελατών. Σημειώνεται πάντως, ότι ισχύοντα παγκοσμίως συστήματα πιστοποίησης που αντιστοιχούν σε ΤΥΔΑ, αποτελούν τη βάση για τη δόμηση της ύλης της πρακτικής εξέτασης.

Οι επιχειρήσεις ΤΥΔΑ δεν υποχρεούνται να απασχολούν αποκλειστικά πιστοποιημένους εμψυχωτές. Ωστόσο,  στο εγγύς μέλλον είναι  πιθανό πως η πιστοποίηση θα γίνει υποχρεωτική ή έμμεσα υποχρεωτική ως πιθανή προϋπόθεση χορήγησης ασφάλειας επαγγελματικής αστικής ευθύνης από τις ασφαλιστικές εταιρείες.

Η επιχείρηση θα έχει ευκολότερη πρόσβαση σε ασφάλιση Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης και είναι και πιθανό στο μέλλον να ζητείται από τις ασφαλιστικές και ως προαπαιτούμενο.
Επίσης, είναι και ένα βήμα προς τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου του απασχολούμενου δυναμικού και σίγουρα και μια κίνηση που θα αυξάνει το κύρος της επιχείρησης σε ένα ολοένα πιο παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων είναι μια διαδικασία που περιγράφεται στην ιστοσελίδα του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων προϋποθέτει τη νομοθετική κατοχύρωση ενός επαγγέλματος. Με την πιστοποίηση δεν αποκτούνται επαγγελματικά δικαιώματα. Αν όμως αποφασίσουμε στο μέλλον να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, τότε η ύπαρξη ΚΑΔ, η πιστοποίηση, η συμμετοχή στο ΣΕΤΕΥΔΑ, είναι όλα αυτά πιθανές προϋποθέσεις που μπορεί να τεθούν για να το επιτύχουμε.

Η κάλυψη ή μη του κόστους συμμετοχής στη διαδικασία πιστοποίησης είναι επιλογή της κάθε επιχείρησης ΤΥΔΑ. Κάποιες επιχειρήσεις έχουν δηλώσει πρόθεση να καλύψουν ένα μέρος, ή και ολόκληρο το κόστος για τους εργαζομένους που απασχολούν. Θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί τους για να το συζητήσετε.

Ναι. Είναι πιστοποίηση που παρέχεται από την DQS Hellas που είναι οργανισμός διαπιστευμένος κατά ISO 17024. Το  ISO 17024 είναι διεθνές στάνταρντ πιστοποίησης προσόντων προσώπων.

Από την στιγμή που μια εταιρία ΤΥΔΑ απασχολεί εμψυχωτές σε προγράμματα ποδηλασίας ή πεζοπορίας, με την πιστοποίηση των εμψυχωτών της απολαμβάνει τα οφέλη που αναφέρονται παραπάνω (Ερ. 5). Το ίδιο ισχύει και για όσες εταιρίες δραστηριοποιούνται παρέχοντας τέτοια προγράμματα σε αστικό περιβάλλον (π.χ. bike tours). Ακόμα και η πιστοποίηση εμψυχωτών πεζοπορίας – παρά το γεγονός ότι αυτή αφορά σε ορειβατικά μονοπάτια – μπορεί να έχει εφαρμογή σε εταιρίες ενεργού αστικού τουρισμού, δεδομένης της τάσης που διαμορφώνεται για περιηγήσεις (hiking) σε λόφους εντός του αστικού ιστού.

Μετά από την αποδοχή της αίτησης ενός εξεταζομένου από την DQS, θα αποστέλλεται από τον ΣΕΤΕΥΔΑ στον  υποψήφιο ένα αρχείο με ερωτήσεις (όχι απαντήσεις), κάποιες από τις οποίες θα  τεθούν κατά τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης.  Οι ερωτήσεις στη γραπτή εξέταση αφορούν τα hard skills ενός εμψυχωτή για την κάθε ΤΥΔΑ  και τα soft skills (κοινές για όλες τις ΤΥΔΑ). Ωστόσο, όλη η διαδικασία έχει βασιστεί στο κείμενο του ELESA.

Από το 2022 που θα έχει ολοκληρωθεί η μετάφραση της διαδικασίας θα είναι διαθέσιμη και στα Αγγλικά.

Η απάντηση περιγράφεται αναλυτικά στο έγγραφο του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΣΕΤΕΥΔΑ

Η πιστοποίηση DQS-ΣΕΤΕΥΔΑ δεν αποτελεί το πτυχίο που αποκτάται με εξετάσεις μετά από μια εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι καθαρά προσανατολισμένη στον επαγγελματικό χαρακτήρα των προσόντων προσώπων. Πιστοποιεί, χωρίς να εξετάζει την προέλευση αυτών, ότι το εν λόγω πρόσωπο έχει τα προσόντα που απαιτούνται για να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα του Εμψυχωτή ΤΥΔΑ. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει κάποια ειδική σχολή προετοιμασίας. Παρόλα αυτά, το σεμινάριο που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΚΕΔΙΒΙΜ) και τον ΣΕΤΕΥΔΑ με αντικείμενο τα soft skills και τη θεωρητική κατάρτιση των Εμψυχωτών ΤΥΔΑ, η όποια εκπαίδευση σε τεχνικές δεξιότητες ΤΥΔΑ και φυσικά η εργασιακή εμπειρία, είναι όλα πολύ χρήσιμα εφόδια για την επιτυχημένη έκβαση της εξέτασης πιστοποίησης.

Προς το παρόν (Μάρτιος του 2021), στην Πεζοπορία και την Ποδηλασία. Ετοιμάζονται το Αλεξίπτωτο Πλαγιάς, το Canyoning, το Rafting, τα Πάρκα Περιπέτειας / Paintball  και το Sea Kayak.

Ο Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης  είναι αναρτημένος στη σελίδα Πιστοποιήσεις του ιστότοπου της ΣΕΤΕΥΔΑ και είναι μια πολύ καλή πηγή πληροφορίας για το σχήμα πιστοποίησης. Εκεί, υπάρχουν αναρτημένα και άλλα έγγραφα με σχετικές πληροφορίες. Αν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις, τότε μπορείς να τις στείλεις με ένα email στη γραμματεία του ΣΕΤΕΥΔΑ.

* όπου ΤΥΔΑ = Τουριστικές Υπαίθριες Δραστηριότητες Αναψυχής