Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Γιατί να γίνω μέλος

Η συμμετοχή στον ΣΕΤΕΥΔΑ προσφέρει:

Έμμεση εκπροσώπηση στην διαβούλευση με την πολιτεία για τα θέματα που απασχολούν τον κλάδο

Έγκαιρη ενημέρωσή για τις εξελίξεις του κλάδου

Συνεργασία, δικτύωση με ομοειδής επιχειρήσεις του χώρου

Παροχή νομικών συμβουλών

Εκπαίδευση - Επιμόρφωση

Πιο συγκεκριμένα

Εκπροσώπηση:
Τα μέλη του ΣΕΤΕΥΔΑ συμμετέχουν στη διαμόρφωση των θέσεων και των προτάσεων του Συνδέσμου μέσα από την συμμετοχή τους στις επιτροπές δραστηριοτήτων. Ο ΣΕΤΕΥΔΑ ως αναγνωρισμένος Σύνδεσμος από την Ελληνική Πολιτεία, συνομιλεί άμεσα με την ηγεσία του Υπουργείου τουρισμού και τους αρμόδιους φορείς και καταθέτει προτάσεις για την βελτίωση των προβλημάτων του κλάδου.  

Ενημέρωση:
Η έγκαιρη ενημέρωση για τα θέματά του κλάδου, η ενημέρωση για προγράμματα επιδοτήσεων είναι αρμοδιότητα του Δ.Σ και τα μέλη ενημερώνονται τακτικά με δελτία τύπου. 

Συνεργασία – Δικτύωση:
Ο ΣΕΤΕΥΔΑ εκπροσωπεί την πλειοψηφία των εταιριών τουριστικών υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής. Μέσα από τις επιτροπές δραστηριοτήτων προωθείται η συνεργασία των μελών για τη διαμόρφωση κανόνων για τις δραστηριότητες αλλά και η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μελών. 

Παροχή νομικών υπηρεσιών:
Ο ΣΕΤΕΥΔΑ συνεργάζεται με την κα Κατερίνα Χανιωτάκη, Δικηγόρο Αθηνών, εξειδικευμένη νομικό σύμβουλο η οποία παρακολουθεί τα θέματα του κλάδου και μπορεί να υποστηρίξει τα μέλη όταν αυτά ζητήσουν νομικές συμβουλές.

Σας συστήνουμε να έρχεστε απευθείας σε επαφή μαζί της για κάθε θέμα που άπτεται νομικού χειρισμού και σχετίζεται με τις δράσεις σας.  (email: kchaniotaki@hotmail.com)- (τηλ: 6983 608 610)

Εκπαίδευση:
Ο ΣΕΤΕΥΔΑ διοργανώνει τακτικά εκπαιδευτικά σεμινάρια,  πιστοποιήσεις πρώτων βοηθειών και σχολές υπαίθριων δραστηριοτήτων σε προνομιακές τιμές για τα μέλη του.