Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

CΟVID – 19: Μέτρα προστασίας και μείωσης της διασποράς του ιού

  • από

Οι προτάσεις έχουν βασιστεί σε αντίστοιχα πρωτόκολλα του Ελβετικού συνδέσμου καθώς και της Νέας Ζηλανδίας, προσαρμοσμένα βέβαια στην Ελληνική πραγματικότητα

1

Εκτίμηση κινδύνου διασποράς του ιού μέσω των τουριστικών υπαίθριων δραστηριοτήτων αναψυχής

Όλες οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικούς χώρους ή στη φύση. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στις δραστηριότητες είναι μικρός, και μπορεί να προσαρμοστεί προς τα κάτω με πολλούς τρόπους.

Συχνά οι επισκέπτες έρχονται σε μας “σε ομάδες” (π.χ. σχολεία, οικογένειες). Στην περίπτωση αυτή, τα προστατευτικά μέτρα διατήρησης της απόστασης μπορούν στη συνέχεια να ανασταλούν σε μεμονωμένες περιπτώσεις

Η κράτηση της απόστασης των 2 μέτρων μπορεί να εγγυηθεί για το μεγαλύτερο μέρος της υλοποίησης των δραστηριοτήτων.

2

Πριν και κατά την διάρκεια της διαδικασίας κράτησης μίας δραστηριότητας

Οι πελάτες συμπληρώνουν δήλωση συμμετοχής, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και υπογράφεται με καταγραφή όλων των στοιχείων τους (αριθμός τηλεφώνου κλπ).

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, σεβόμενοι πάντα την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, βοηθούμε στην τυχόν ιχνηλάτιση που θα χρειαστεί στην περίπτωση εμφάνισης κρούσματος του ιού.

Ενθαρρύνουμε την ηλεκτρονική συναλλαγή και την προ-πληρωμή της δραστηριότητας ούτως ώστε να εκμηδενιστείη επαφή εργαζομένων και πελατών με μετρητά (ανέπαφες συναλλαγές & τερματικά δύοεξόδων –πελάτη και ταμεία)

3

Μεταφορά προς το σημείο έναρξης της δραστηριότητας / βάση –έδρα της εταιρείας

Ενημερώνουμε τους πελάτες μας εκ των προτέρων για τα μέτρα τα προστασίας που ακολουθούμε, και τους προτρέπουμε, εφόσον χρησιμοποιήσουν ΜΜΜ για να έρθουν στις εγκαταστάσεις μας, να φορέσουν μάσκα προστασίας και γάντια.

Προτείνουμε να μεταβούν σε εμάς με δικό τους μέσο (ή μισθωμένο) (ΙΧ) εάν αυτό είναι εφικτό. Το παρόν έντυπο θα είναι τοποθετημένο και μεταφρασμένο σε 3 ξένες γλώσσες προς ενημέρωση των πελατώνστην έδρα ή στο όχημα της εταριείας

Όπου πραγματοποιούνται μεταφορές –με ή χωρίς κόμιστρο -με οχήματα της εκάστοτε εταιρείας του Συνδέσμου, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική από όλους και τηρούνται όλες οι νόμιμες συνθήκες που ορίζονται από το Υπουργείο Μεταφορών.

Αφήστε μια απάντηση