Θέσεις για τον Νέο Αθλητικό Νόμο

Κάντε λήψη των θέσεων του ΣΕΤΕΥΔ για τον νέο αθλητικό νόμο.