Επικοινωνία

Email: secretariat@hateoa.gr

Πρόεδρος: Μιχάλης Τσουκιάς, τηλ. 6932 755800, email: m.tsoukias@trekking.gr
Γ. Γραμματέας : Θανάσης Πάντες, τηλ. 6948 508120, email: thanasispantes@gmail.com